Usluge DEMIL


DEMIL beton izrađuje razne dekorativne elemente kao što su:

-ćupovi
-žardinjere po meri, raznih oblika
-česme
-štampane zidove
-ograde
-terase
-stepeništa
-trotoare
-bazene i sl.

Štampani beton je dugotrajan proizvod čija trajnost zavisi od redovnog održavanja. Beton se održava redovnim lakiranjem nakon nekoliko godina.